close
تبلیغات در اینترنت
روش هاي نوين تدريس رياضي پايه اول

آموزش ریاضی

روش هاي نوين تدريس رياضي پايه اول
امروز یکشنبه 11 خرداد 1399
تبليغات تبليغات

روش هاي نوين تدريس رياضي پايه اول

مشخصات کلی :

نام و نام خانوادگی : فاطــمه حسـین کاظمی                        نام درس : ریاضی                                    موضوع : آموزش عدد 6

پایه : اول ابــتدایی                                                      تعداد دانش آموزان : 31                              زمان 30 دقیقه

هدف کلی :

آشنایی دانش آموزان با مفهوم اصلی عدد 6

هدفهای جزیی :

* دانش آموزان دسته های 6 تایی را از سایر دسته های اعداد شناسایی کنند . (شناختی)

* اشیاء و اعضای دسته های 6 تایی را بشمارند (مهارتی)

* نماد عدد 6 را به درستی بنویسند . (مهارتی ، شناختی)

* شمارش افزایشی را از هر نقطه ی شروعی تا عدد 6 انجام دهند . (مهارتی)

* شمارش معکوسی را از عدد 6 تا هر نقطه ای که مشخص شود انجام دهند . (مهارتی)

* عددسازی 6 را با استفاده از 2 رنگ متفاوت ، باشه شکل انجام دهند . (نگرشی)

* از 0 تا 6 به ترتیب همراه با تعقل بنویسند . (شناختی ، مهارتی)

هدفهای رفتاری :

* اکثر دانش آموزان با مقايسه ، تصاویر دسته های 6 تایی را از سایر دسته ها جدا می کند .

* اکثر دانش آموزان از طریق مشاهده تصاویر اشیاء و اعضای دسته های 6 تایی را می شمارند .

* اکثر دانش آموزان با راهنمایی آموزگار و نمونه ی کتاب درسی عدد 6 را به درستی می نویسند .

* اکثر دانش آموزان با کمک هم کلاسیشان شمارش افزایشی را تا از هر نقطه ی شروعی انجام می دهند .

* 70% از دانش آموزان با هدایت آموزگار شمارش معکوس را از عدد 6 تا هر نقطه ای که مشخص شود انجام می دهند .

* بیش از 70 % از دانش آموزان با کمک هم گروهی های خود با استفاده از 2 رنگ متفاوت عدد سازی 6 را انجام می دهند .

* اکثر دانش آموزان با راهنمایی معلم از 0 تا 6 را همراه با تعقل می نویسند .

وسایل آموزشی :

تصاویر متنوع از دسته های گوناگون – کارت اعداد – کتاب ریاضی – گچ و تخته – مدادهای رنگی

دفتر ریاضی دانش آموزان

الگوی تدریس دریافت مفهوم

 

 

روشهای تدریس :

نمایشی -  پرس و پاسخ  - اکتشافی -  توضیحی

مبانی علمی و نظری :

دريافت يا كشف مفهوم به مثابه روش تدريس و يادگيري

دريافت مفهوم ، (( جستجو براي يافتن ، و فهرست كردن ويژگي ها يا خصيصه هايي است كه مي توان از آنها براي مشخص كردن نمونه هاي مربوط يا نمونه هاي نامربوط به يك طبقه اطلاعاتي استفاده كرد )) . در دريافت يا كشف مفهوم ، مطلوب است ، دانش آموزان ، ويژگي هايي را از يك طبقه تعيين كند كه پيشتر در ذهن فرد ديگري شكل گرفته است . او اين كار را بايد از طريق مقايسه نمونه ها انجام دهد .

نمونه ها معمولاً داراي يك دسته خصيصه يا ويژگي اند . براي ارائه چنين درسي ، نياز داريم تصويري روشن از طبقه اطلاعاتي در ذهن داشته باشيم .

منبع : روشهاي نوين تدريس                   مؤلف : دكتر محرم آقازاده

رفتارهای ورودی :

* دانش آموزان دسته های متفاوت تا پنج تایی را می شناسند و توانایی شناسایی بصري آنها را دارند .

* نماد عددی دسته ی 0 تا پنج تایی را می نویسند .

* اشیاء دسته ها را همراه تعقل می شمارند .

* نام صحیح اعداد را به صورت افزایشی به ترتیب می شمارند . (شمارشی رو به جلو)

* نام صحیح اعداد را به صورت معکوس از نقطه خاص می شمارند . (شمارش رو به عقب)

ارزشیابی تشخیصی زمان (3 دقیقه)

- از 0 تا 5 بشماريد .

- از 2 تا 4 بشماريد .

- از 4 تا 1 برعکس بشماريد .

- از 5 تا 3 بر عکس بشماريد .

- با انگشت روی میز از 0 تا 5 بنویسید .

- اشیاء دسته های بشماريد .

ایجاد انگیزه :

تصویر دسته های متفاوت از 0 تا 6 عضوی به صورت متنوع روی تابلو چسبانده می شود . و از دانش آموزان دعوت مي شود تا خوب نگاه كنند و خوب فكر كنند .

 

ارائه محتوا :

گام اول : ارائه مطالب ، شناسایی و روشن سازی (15 دقیقه)

آموزگار : بچه ها امروز می خواهیم بازی ، بله و خیر را انجام دهیم به این شکل كه هر تصویر را نشان دادم شما اول خوب نگاه کنید سپس فکر کنید بعد یا بگویید بله یا خیر . اولین تصویر را من می گویم مابقی را شما از نفر اول شروع کنید . دانش آموزان پاسخ ها را ارائه می دهند ، آموزگار بدون رد یا تایید پاسخها ، پاسخ درست را یادداشت می نماید .

گام دوم : آزمون دستیابی به مفهوم

آموزگار : بچه ها به تصاویر و پاسخها نگاه کنید ، آیا تمام پاسخها مثل هم است ؟

دانش آموزان : خیر برخی از پاسخها بلی و برخی خیر است .

آموزگار : اگر بخواهیم تصاویر را گروه بندی کنیم چند گروه می شوند ؟

دانش آموزان : 2 گروه

آموزگار : پس ما جدولی با 2 ستون رسم می کنیم یک ستون برای بله ها و ستون دیگر خیرها و معلم جدول را رسم می کند بالاي ستون سمت راست کلمه بله بالاي ستون دوم کلمه خیر را می نویسد و با کمک دانش آموزان تصاویر را در جایگاه مناسب خود نصب می کند .

آموزگار : بچه ها خوب نگاه کنید ، خوب فکر کنید و بگویید چرا به تصاویر سمت راست گفتیم بله و به تصاویر سمت چپ گفتیم خیر اجازه   می دهیم دانش آموزان اظهار نظر کنند .

سپس پاسخهای مناسب را جمع بندی می نماییم و برای بچه ها بازگو می کنیم و نماد عدد 6 را بالای ستون بله ها یادداشت می کنیم . و از بچه ها می خواهیم چندین بار با انگشت روی 6 را بنویسند .

گام سوم :  تحلیل راهبردهای تفکر

آموزگار:   بچه ها به چیزهایی که  در اطرافتان در کلاس است خوب نگاه کنید. فکر کنید با هم گروهی  خود مشورت کنید و بگویید کدام یک 6 تایی هستند .

دانش آموزان در این مرحله پس از جستجو به مواردی اشاره  می کنند که پس از شمارش جمعی  مورد تایید قرار  می گیرند .               

هدایت دانش آموزان جهت کاربردی  نمودن آموخته ها در زندگی   (3دقیقه)

در منزل چیز هایی را جستجو کنند که6 تایی هستند در این رابطه از برزگتر ها می توانند کمک بگیرند .

نام امام ششم را بگویند . روزهای هفته را که به مدرسه می آیند بشمارند و . . .

جمع بندی : (5 دقیقه)

آموزگار : بچه ها امروز چی یاد گرفتیم ؟                                 دانش آموزان : عدد 6

آموزگار : عدد 6 را کجا نصب کنیم ؟                                    دانش آموزان : بعد از عدد 5

 

 

پس از نصب از دانش آموزان خواسته می شود از 0 تا 6 ، از 2 تا 6 ، از 3 تا 6 از روی اعداد نصب شده شمارش کنند . سپس از 6 تا 3 ، از 6 تا 1 ، از 6 تا 0 را معکوس بشمارند .

ارزشیابی پایانی : (4 دقیقه)

دانش آموزان ص 74 کتاب ریاضی را باز می کنند خوب نگاه می کنند ، خوب فکر می کنند سپس تصاویر را تعریف کرد . و در خانه های خالی یک ردیف 6 می نویسند .

تعیین تکلیف :

تکلیف فردی : دانش آموزان در دفتر ریاضی خود یک سطر 6 در یک سطر از 0 تا 6 بنویسند . و با عد 6 تصویرسازی کنید (تلفیق با هنر جهت التذاذی نمودن مطلب و ماندگاری در ذهن) .

تکلیف گروهی : عددسازی عدد 6 با 2 رنگ آبی و قرمز در دسته های متفاوت به صورت مشورتی ( به این صورت که دانش آموزان اشیاء دسته 6 تایی را با 2 رنگ می کشند مثلاً 2 تا قرمز ، 4 تا آبی ، دسته ی بعدی با یک مدل دیگر باشد تا 7 مدل عدد 6 را بسازند ) .

 

 

 

 

مشخصات کلی :

نام و نام خانوادگی : فاطــمه حسـین کاظمی                     نام درس : ریاضی                             موضوع : مفهوم تفریق

پایه : اول ابــتدایی                                                تعداد دانش آموزان : 31                         زمان 30 دقیقه

هدف کلی  :

آشنایی دانش آموزان با مفهوم تفریق

هدفهای جزیی :

دانش آموزان با مفهوم کم شدن از طریق رفتن از جمع ، جدا شدن از گروه ، برداشتن اشیاء کنار گذاشتن و خط زدن اشکال آشنا شوند .

دانش آموزان با عمل تفریق ، علامت ( ـــ ) و باقی مانده آشنا شوند (شناختی)

آشنایی با خمس جهت خشنودي خدا و کمک به نیازمندان (نگرشی)

هدفهای رفتاری : پس از پایان درس

1 - اکثر دانش آموزان با استفاده از مکعب های کوئیزنر و کمک هم گروهی های از طریق جدا کردن ، برداشتن ، کنار گذاشتن ، خط زدن اشکال و ... خود مفهوم کاهشی تفریق را انجام می دهند .

2 – اکثر دانش آموزان با استفاده از توضیحات معلم از علامت (ـــ) به درستی استفاده می کنند و عمل تفریق را به درستی می خوانند .

3 – اکثر دانش آموزان با استفاده از مکعب ها و کتاب پس از انجام عمل کاهش تفریق باقی مانده را محاسبه می نمایند و تمرینات کتاب را حل می کنند .

4 – برخی از دانش آموزان با توجه به توضیحات معلم و توانايي هاي خود و به جهت خشنودی خداوند از آنچه خدا به آنها داده قسمتی را به فقرا کمک کند .

5 – برخی از دانش آموزان متناسب با توانایی های ذهنی و روابط عاطفی حاکم بر خانواده مطالبی در رابطه با نیازمندان (خمس) را به اطلاع خانواده خود برساند .

وسایل آموزشی : مکعب های کوئیزنر – کارت اعداد – تخته – گچ – کتاب درسی – کاربرگ تمرینات – كتاب قصه ي 10 تا جوجه رفتن توكوچه

الگوی تدریس : (تدریس مبتنی بربازی)

روش های تدریس : پرسش و پاسخ – توضیحی -  همیاری – کشف مفاهیم

مبانی علمی و نظری :

نظریه های پویا (دینامیک)

در نظریه های پویا (دینامیک) از درک علت بازی کودکان بحث نمی شود زیرا بازی را به عنوان واقعیتی پذیرفته اند . محور بحث بر توضیح «محتوای» بازی است . دقیق ترین نظریه پویا در مورد بازی کودکان نظریه پیاژه و فروید است .

 

 

نظریه پیاژه – به نظریه پیاژه هوش انسان به کمک دو فر آیند مربوط به هم ، یعنی «درون سازی» و «برون سازی» صورت می گیرد . در

فرآیند درون سازی ، انسان به طور مداوم اطلاعاتی را از جهان خارج می گیرند و آن را با آنچه از گذشته در ذهن خود تنظیم کرده است تطبیق می دهد . افزون بر آن ، هرگاه اطلاعات تنظیم شده ، به طور کامل با دانش در حال رشد او تطبیق نکند ، به اصلاح آن دست می زند . این فرآیند را برون سازی می نامند . از نظر پیاژه ، بازی راهی است برای دسترسی به جهان برون و لمس آن به گونه ای که با وضع کنونی فرد مطابقت کند . با این تعبیر در رشد هوش کودک و کارکردهای هوش وی نقشی حیاتی دارد و تا حدودی حضور آن در رفتار آدمی همواره مشهود است .

نظریه فروید -  فرید بازی را فعالیتی تخلیه ای یا پالایشی می خواند ؛ فعالیتی که کودکان را با موقعیت های دشوار آشنا می کند . کودک با موقعیتی خیالی که در بازی دارد در قالب بزرگسالان در می آید . به تجربه هایی دست می یابد و از آن طریق می تواند در برابر واقعیت های زندگی مقاومت کند . او خود را در بازی با رویدادهای آزار دهنده درگیر می کند تا در موقعیت خیالی بازی با رنج نبردی رویارویی داشته باشد . این نوع آشنایی تخیلی سبب می شود کودکان از عهده آن عناصر حیات که بیشتر جنبه مثبت دارند نیز برآیند .

با شناخت نظریه های پویا (دینامیک) یاد شده در بالا و کاربرد آنها در بازی ، می توان به قدرتی که  بازی در رشد عقلانی دارد پی ببریم – قدرتی که استفاده از آن در طرح برنامه های آموزشی برای رشد کودکان سودمند است آنچه را فروید می آموزیم وجود مایه عاطفی قوی و نیرومند در بازی است . پیاژه مایه شناختی بازی را نیرومند و اثر گذارد می داند . آموزش را در این دو گستره بنیادین توسعه داد . نقش «اجتماعی کردن» بازی هم مهم است ؛ این نقش به طور مشخص گستره دیگری هم برای بازی شکل می دهد .

چرا باید از بازی در آموزش استفاده کرد ؟

استفاده از بازی مزایا و مقاصد زیر را پی می جوید :

1 – بازی صورت تجربی یادگیری است . دانش آموزان دربازی از آنچه «انجامش» می دهند یاد می گیرند . بازی بیش از آنکه حالت انفعالی داشته باشد ، فعال و انباشته از تلاش است .

2 – بازی به میزان زیادی بخشی از واقعیت را تصویر می کند . برای مثال ، کودکان در فرآیند بازی لزوم بهره گیری از نمادهای  انتزاعی ریاضی برای پدیده ها و رخدادهای ملموس زندگی را می آموزند .

3 – بازی ارزش انگیزه آفرینی را در بردارد . دانش آموزان به بازی علاقه مندی زیادی نشان می دهند . زیرا خودشان در جریان فعالیت قرار می گیرند . و بازی راهی آسان برای یادگیری است .

4 – بازی فرصت مشارکت در فعالیت یادگیری را برای همه دانش آموزان به میزان مساوی فراهم می آورد . در بازی دانش آموزان دیر آموز ، متوسط و «پرآموز» مشارکت می کنند .

5 – در بازی بر هر نقشی که در نظر گرفته می شود . تاکید ویژه ای می شود . در فرآیند اجرای نقش افراد نیستند که مورد توجه قرار می گیرند   بلکه بر نقشی که ایفا می گردد ، تکیه می شود ،

 

 

6 – بازی یادگیری از هم شاگردی را ترغیب می کند . دانش آموزان از طریق تعامل با یک دیگر می آموزند . از این طریق دانش آموزان آموخته ها و تجارب خود را به یکدیگر  انتقال می دهد .

7 – یادگیری از طریق بازی سریع تر صورت می گیرد . چون در بازی مجموعه ای از تجارب به صورت فشرده و در چارچوب زمانی کوتاهی ارائه می گردد ، یعنی به یادگیری شتاب داده می شود .

8 – بازی اجازه تصمیم گری و خطر پذیری در محیطی سالم و ایمن را می دهد . خطا کردن در محیط مجازی یا ساختگی بهتر از خطا کردن در محیط زندگی یا در زندگی واقعی است . افزون بر این ، دانش آموزان در بازی می توانند آثار انواع تصمیم ها را مشاهده کنند . با وجود مزایایی که برای بازی بر شمرده شد ، اگر با اهداف یادگری هماهنگ نگردد ، اهمیت خود را از دست می دهد .

منابع : راهنمای روشهای نوین تدریس                                                مولف : دکتر محرم آقازاده

کمک به کودکان دریادگیری ریاضیات                                               مترجم : مسعود نوروزیان

رفتار ورودی و دانسته های و پیشین دانش آموزان

دانش آموز  دسته های متفاوت تا پنج تایی را می شناسد و توانایی شناسایی  آنها را دارد -  نماد عددی دسته ها را می نویسند اشیاء دسته ها را همراه تعقل می شمارد .

نام صحیح اعداد را به صورت افزایش به ترتیب می شمارند (شمارش رو به جلو) نقطه شروع از سوی معلم اعلام شود .

نام صحیح اعداد را به صورت معکوس از یک نقطه خاص می شمارد (شمارش رو به عقب)

اشیاء دسته ها و اعداد را بایکدیگر مقایسه می کنند و از علامتهای < = > به درستی استفاده می کند .

اشیاء را به درستی جمع می کند .

اعداد را باهم جمع می کند و حاصل جمع را به درستی محاسبه می کند .

اشیاء دسته های را با کنار گذاشتن یا برداشتن کم می کند .

ارزشیابی تشخیصی (زمان 3 دقیقه)

* بله کارتهایی که نشان می دهم نگاه کنید و بدون شمردن بگویید هر یک چند تا است و نماینده گروه شماره مربوطه را روی تابلو بنویسید .

اشیاء دسته هایی را که نام می برم بشمارید (تصاویر روی درکلاس)

 - از 2 تا 5 بشمارند و . . .

- از 4 تا 0 به عقب بشمارند و . . .

- تا حالا چه علامتهایی را یاد گرفتیم و . . .

- علامت + را چه موقع استفاده می کنیم .

- 4 تا را با یکی جمع کنید ، حاصل چند می شود .

- اگر خواسته باشیم اشیاء یک دسته را کم کنیم چه کار باید کنیم ؟

 

 

ایجاد انگیزه : (2 دقیقه)

بچه ها چه بازي هايي را می شود در کلاس انجام داد ؟ 

دانش آموزان نظرات خو را بیان می کند .

کامل کردن نقاشی ناقص با چشم بسته – بازی صندلی – چی تو کلاس تغییر کرد .

آیا دوست دارید امروز بازی چی تو کلاس تغییر کرد . را انجام دهیم .

ارایه محتوا :( 15دقیقه)

 شرح بازی :

پس از تشکیل گروها ابتدا معلم درباره بازی توضیحهاتی میدهد.

بچه ها امروز می خواهیم بازی چی تو کلاس تغیر کرده انجام دهیم. اما در بازی امروز قراراست تعداد مهره های گروهی که انتخاب می شود تغیر کند . به این شکل که پس از اینکه یکی دانش آموزان بیرون رفت. معلم کارت عددی را به گروه انتخاب شده نشان می دهد افراد گروه مورد نظر باید تعداد مهره های خود را به اندازه ی شماره 1 در دست معلم است تغیر دهند. پس از ورود دانش آموزان مورد نظر اعضای گروه ها با سکوت خود او را همراهی می کنند تا متوجه تغیر شود و برای کلاس بازگو کند.  

اجرای بازی :

 ابتدا به هر گروه 3 مهره می دهیم .

از روی لیست نام یکی از دانش آموزان برده می شود و او از کلاس خارج می شود . گروهی انتخاب می شود . معلم عدد 2 را نشان می دهد . آنها با مشورت تغییر لازم را می دهند تا از 3 مهره ، 2 تا روی میز بماند . حال معلم از دانش آموز خارج از کلاس دعوت می کند تا به کلاس بیاید . دانش آموز به مهره ها نگاه می کند و گروه مورد نظر را پیدا می کند .

معلم : از كجا فهمیدی این گروه مهره هایش را تغییر داده است ؟

دانش آموزان : اول 3 تا مهره داشتند ولی حالا 2 مهره دارند .

معلم : به نظرت این گروه چه کار کرده است ؟

دانش آموز : یکی از مهره ها را براداشتند .

معلم : مهره هایشان بیشتر شده یا کمتر .

دانش آموز : كمتر

 پس از تشکر از دانش آموز او می نشیند و از روی لیست دانش آموز دیگری انتخاب می شود بازی 3 یا 4 ادامه می یابد و تعداد مهره ها و فرمان بازی تغییر می کند .

 

 

 

مرحله 2 :

به گروهها 4 مهره می دهیم

 معلم : روی میزها همانقدر که گوش دارید مهره بماند .

پس از تغییر است یکی از دانش آموزان از روی لیست انتخاب می شود و توضیح می دهد .

معلم : اول چند تا داشتید                                                        دانش آموز : 4 تا

معلم : چه تغییری دادید                                                         دانش آموز : از رویش 2 تا برداشتیم

معلم : مهره ها بیشتر شد یا کمتر                                             دانش آموز : کمتر

معلم : چند تا مانده                                                               دانش آموز : 2 تا

معلم : چه کسانی با نظر دوستشان موافقند                              همه دانش آموزان دست بالا می برند .

این مرحله هم 3 تا 4 بار با تعداد مهره ها و فرمانهای متنوع اجرا می شود .

پس از جا انداختن مفهوم از بچه ها می پرسیم امروز ما می خواهیم چی یاد بگیریم هدف ما از این سوال ایجاد چالش در ذهن بچه ها ست بنابراین پاسخ ها را نه تایید می کنیم نه رد می کنیم .

سپس پای تابلو میرویم و می پرسیم : اولین علامتی که در کتاب ریاضی یادگرفتیم چی بود دانش آموزان مساوی با گچ سفید روی تخته = را می کشیم .

معلم : دومین علامت چی بود                                            دانش آموزان : کمتری

زیر مساوی علامت > را می کشیم

معلم : سومین علامت چی بود                                         دانش آموزان : بیشتری

در ردیف سوم < را می کشیم

معلم : چهارم علامت چی بود                                         دانش آموزان : علامت جمع (به علاوه)

در ردیف چهارم + را می کشیم

معلم : به نظر شما امروز می خواهیم چه علامتی را یاد بگيريم پاسخهایی را که گفتند منها تایید می کنیم و با گچ قرمز علامت – را زیر علامتها می کشیم .

سپس 5 دکمه روی تخته می کشیم و 2 تایش را خط می زنیم از بچه ها می پرسیم

معلم : اول چند دگمه داشتیم                                                    دانش آموزان : 5 تا

معلم : عددش چند می شود                                                       دانش آموزان : 5

معلم  سمت چپ می نویسد 5                                                  

معلم : چندتا از رویش برداشتیم                                                  دانش آموزان : 2 تا

 

 

معلم : عددش  چند می شود ؟                                                  دانش آموزان : 2

معلم : به نظر شما اگر بخواهیم از 5 ، 2 تا برداریم کدام علامت را باید بین آنها بگذاریم ؟ دانش آموزان منها

معلم : چرا منها                                                دانش آموزان : چون از روی دکمه ها برداشتیم

سپس از شنیدن پاسخ ها و تایید پاسخها ی درست علامت (ـــ) را بین 5 و 2 می گزاریم

معلم :  نگاه كنيد فكر كنيد و بگوييد این عددها و علامت را از کدام طرف و چی جوری می خوانیم ؟

اجازه می دهیم اظهار نظر کنند .

معلم : می خواند 5 منهای 2                                                                 دانش آموزان تکرار می کنند .

معلم : از 5 تا ، 2 تا برداشتیم دکمه ها بیشتر  شد یا کمتر                             دانش آموزان : کمتر

معلم : چند تا مانده                                                                             دانش آموزان : 3 تا

معلم : عددش چند می شود                                                                 دانش آموزان : 3

معلم : با کشیدن یک فلش باقی مانده را می نویسد و توضیح می دهد در ریاضی به این عمل ، عمل تفریق می گویند .

هدایت دانش آموزان جهت کاربردی آموخته ها در زندگی : زمان (3 دقیقه)

راستی بچه ها می دانید    با استفاده از عمل تفریق می توانیم چه کاری انجام دهیم که هم خدا خشنود باشد هم مردم شاد شوند ؟

نظرات شنیده می شود پس از جمع بندی و هدایت دانش آموزان به مسئله کمک به فقیران اطلاعاتی درباره خمس متناسب با سن دانش آموزان ارائه می نمائیم .

جمع بندی   زمان 2 دقیه

معلم : بچه ها امروز چی یاد گرفتیم ؟                                                        دانش آموزان : عمل تفریق

معلم : علامت عمل تفریق چیست ؟                                                         دانش آموزان : (ــ)

معلم : در عمل تفریق چه اتفاقی می افتد ؟                                                 دانش آموزان : از چیزهایی که داریم کم می شود

معلم : در عمل تفریق چیزهایی که داریم چه طوری کم می شود ؟                   دانش آموزان : با برداشتن -  کنار گذاشتن

ارزشیابی پایانی :  زمان ( 5 دقيقه)

ابتدا با شعري كه ضميمه است از دانش آموزان پرسش به عمل مي آيد سپس ص 78 و 79 کتاب حل می شود . ابتدا دانش آموزان به خوبی به تمرینات نگاه می کنند و خوب فکر می کنند . دانش آموز داوطلب با استفاده از روش قصه گویی توضیح می دهد و به صورت جمعی تمرینات حل می شود

تعیین تکلیف : از آن جا که در این جلسه فقط آموزش مفهوم تفریق صورت پذریفت و مراحل فرآیند ارائه محتوا کامل شده و دانش آموزان در زمینه حل تمرینات تفریق کاملاً به استقلال فکری د عملی نرسیده اند لذا برای منزل ارائه نمی شود فقط برگه ای طراحی شده است که دانش آموزان در جلسه بعدی به شیوه مشورتی در کلاس با یکدیگر تمرینات آن را انجام می دهند و به شکل جمعی کار کنترل می شود .  

 

 

ارزشيابي پاياني :

معلم :                                                                                                    دانش اموزان :

5 تا جوجه رفتن تو كوچه   يكي شون دويد دنبال دونه

 چند تا ديگه باقي مي مونه ؟                                                                          4 تاي ديگر باقي مي مونه

از 4 تا جوجه يكي شون اومد پيش مرغابي

 اگر بشماري دونه به دونه چند تاي ديگه باقي مي مونه ؟                                       3 تاي ديگر باقي مي مونه

از 3 تا جوجه يكي شون دوديد رفت اون گوشه توي قفس آقا خرگوشه

 هر كي ندونه ، مرغه مي دونه چند تاي ديگه باقي مي مونه ؟                                2 تاي ديگه باقي مي مونه

 از 2 تا جوجه يكي شون اومد پيش دختره

 خانوم خانوما ، شير دوشيدي به من هم ميدي

از 2 تا جوجه روي علف ها چند تاي ديگه باقي مي مونه ؟                                     يه دونه ديگه باقي مي مونه

 جوجه تنها رفت توانباري

گفت : آقا اسبه از تو انباري خبري داري ؟              اسبه گفت : آره

4 تا جوجه توپول و موپول توي انباره

جوجه ها همه بيرون اومدن                     حالا دوباره چند تا شدن ؟                      5 تا شدن

دسته بندي: کلاس اول,

ارسال نظر

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد